Prof.Ass.Fisnik Kurshumliu, MD,PhD

Prof.Ass.Fisnik Kurshumliu, MD,PhD

Specialist i Patologjisë

Kontakti dhe informata shtesë

Dërgesa e materialit bioptik dhe blloqeve të parafinës në adresën: Mati 1, B-Relax, V-Hyrja 1, K.1-L6,1 10000, Prishtinë, Kosovë