Znj.Shazije Bajraktari

Znj.Shazije Bajraktari

Teknike-laborante e Histopatologjisë

Kontakti dhe informata shtesë

Dërgesa e materialit bioptik dhe blloqeve të parafinës në adresën: Mati 1, B-Relax, V-Hyrja 1, K.1-L6,1 10000, Prishtinë, Kosovë