Njihuni me stafin tonë
profesional

Prof.Ass.Fisnik Kurshumliu, MD,PhD

Prof.Ass.Fisnik Kurshumliu, MD,PhD

Specialist i Patologjisë

+383 49 279 010 [email protected]
Ass.Dr.Merita Hashani-Bacaj, MD,PhD

Ass.Dr.Merita Hashani-Bacaj, MD,PhD

Specialiste e Patologjisë

+383 44 714 305 [email protected]
Dr.Belkija Vokshi

Dr.Belkija Vokshi

Specialist i Patologjisë

+383 44 138 218 [email protected]
Znj.Shazije Bajraktari

Znj.Shazije Bajraktari

Teknike-laborante e Histopatologjisë

Znj. Ümmühan Avsar-Syla

Znj. Ümmühan Avsar-Syla

Teknike-laborante e Histopatologjisë

Zsh.Bedrije Rama

Zsh.Bedrije Rama

Teknike Laborante

Znj.Merita Sallova-Avdiu

Znj.Merita Sallova-Avdiu

Infermiere

Znj.Gëzime Zeqiri-Fetahu

Znj.Gëzime Zeqiri-Fetahu

Infermiere

Kontakti dhe informata shtesë

Dërgesa e materialit bioptik dhe blloqeve të parafinës në adresën: Mati 1, B-Relax, V-Hyrja 1, K.1-L6,1 10000, Prishtinë, Kosovë