Pathology
Diagnostics
& Research

Qendra juaj e referimit për citologji, histopatologji, pap test, IHC dhe FoundationOne CDx

Metodat Laboratorike

Qendra juaj e referimit për histopatologji, citologji, pap test, imunohistokimi dhe
FoundationOne CDx

Fokusi jonë është diagnostika histopatologjike e sëmundjeve tumorale dhe jo tumorale. Në punën e përditshme, ne pranojmë mostra indore, qelizore dhe Pap teste nga Institucionet shëndetësore publike dhe private për diagnostikim histopatologjik, citologjik dhe imunohistokimik.
Aktiviteti jonë konsultativ mbështet patologët dhe klinicistët të cilët na dërgojnë raste diagnostike sfiduese për mendim të dytë.
Synimi kryesor aktivitetit tonë është diagnostikimi i cilësisë së lartë dhe i shpejtë.

Qendra juaj e referimit për histopatologji, citologji, pap test, imunohistokimi dhe <br />
Foundation<b>One CDx</b>

Shërbimi për institucionet referuese

Home

Mostrat indore duhet të dërgohen në enë të mbyllura në formalinë 10% dhe të jenë të shoqëruara me fletëudhëzimin përkatës.

Home

Forca jonë qëndron në përpunimin optimal dhe diagnostifikimin e saktë të mostrave indore në kohë të shkurtër.

Home

Laboratori jonë është në kontakt me laboratore tjera Europiane dhe Amerikane për mendim konsultativ.

Nëse keni ndonjë pyetje, ne jemi në dispozicionin tuaj

[email protected] Telefon mobil: +383 49 279 100

Orari i punës:

Hënë – Premte: 08:00 - 20:00

Shtunë: 09:00 - 14:00

Përvoja jonë profesionale dhe akademike në shërbimin tuaj

Përvoja jonë profesionale është e ndërtuar nga trajnime të shumta në institucione elitare mjekësore në Europë dhe Amerikë si në fushën e histopatologjisë ashtu edhe të mjekësisë molekulare.

Stafi i laboratorit Nucleus janë pionerët e zhvillimit të Imunohistokimisë dhe Flow Citometrisë në Kosovë.

Në laboratorin tonë krahas punës profesionale diagnostike, në vazhdimsi zhvillohen projekte hulumtuese me kolegët tanë të jashtëm Doktorantë.

Laboratori jonë ofron edhe trajnime në teknikat e histopatologjisë, citologjisë dhe imunohistokimisë për studentët e studimeve themelore dhe pas universitare të lëmive biomjekësore.

Përvoja jonë profesionale dhe akademike në shërbimin tuaj

Metodat Laboratorike

Ne përdorim metoda të ndryshme laboratorike të cilat na ndihmojnë të arrijmë rezultate të sakta.

Njihuni me stafin tonë profesional

Njihuni me stafin tonë profesional

Aplikacionet Softuerike

Aplikacionet Softuerike

Kontakti dhe informata shtesë

Dërgesa e materialit bioptik dhe blloqeve të parafinës në adresën: Mati 1, B-Relax, V-Hyrja 1, K.1-L6,1 10000, Prishtinë, Kosovë